Гаранционни условия
10-годишната гаранция на керамичната силарганова повърхност е валидна при условие, че съдовете се използват в нормални домашни условия и по предназначение. Гаранцията започва да тече от датата на покупката.
Капакът, дръжките и хромираният преливен ръб не влизат в гаранцията, 
тъй като тези части не са силарганови.
Съгласно условията на гаранцията, съдовете с дефектна силарганова повърхност се заменят за такива в идеално състоание в рамките на гаранционния срок . 
Силаргановата повърхност не се счита за дефектна, ако тя просто показва нормални признаци на износване като: резки, драскотини и други, които 
са от чисто визуален характер. Такива признаци, получени вследствие на нормална употреба, не са обхванати от гаранцията.
При условие, че гаранционният съд все още се произвежда от Silit, дефектната част ще бъде заменена с част от същия модел. Ако моделът 
вече не присъства в продуктовата гама на фирмата, дефектната част ще бъде заменена с подобна.

Невалидност на гаранцията
Гаранцията не покрива повреди, възникнали поради следните причини:

  • неспазване на инструкциите за използване, грижи и съхранение
  • прегряване на съда
  • неподходяща, не по предназначение употреба или неправилна употреба
  • неправилно или небрежно боравене със съда (напр. почистване с абразивни продукти)
  • всеки вид силово въздействие върху съда (напр. изпускане на пода, удар)
  • механични, химически или физически щети на повърхността в резултат от неправилна употреба

Предявяване на гаранционни претенции
За всяко гаранционно искане, се изисква датирано документално доказателство за покупката. Гаранцията влиза в сила от датата на покупката.

Носител на гаранцията
Silit-Werke GmbH & Co. KG, Neufraer Str. 6, D-88499 Riedlingen, Germany

Информация относно регламентираните права на потребителя
Законните права на потребителя спрямо продавача не важат, ако закупеният продукт е с дефекти в момента на покупката и купувачът се е съгласил да го приеме в този вид.