Заточване на козметична пинсета

Цена:
3,00 лв.
Описание

Детайли

Заточване на козметична пинсета

  • всички видове - скосена, права, остра


Инструментите се заточват при запазване на оригиналния ъгъл на остриетата.


Предаване на инструментите за заточване

Точиларски услуги                                         

инструментите, подлежащи на заточване, се предават в сервизния център на фирмата с адрес:
гр. София 1202, ул. Княз Борис І 155, моб.: +359 878 373 511
или в магазините на веригата;
инструментите могат да се предадат лично или да бъдат изпратени по куриер;
при всички инструменти, които не са предадени лично, а са изпратени по куриер, трябва да се посочи изрично:
дали инструментът се изпраща само за заточване или има и друг дефект, кратко описание на дефекта, точният адрес за обратно връщане на инструментите и телефон за връзка с клиента;
 услугата не се заплаща предварително, а след извършването й, при получаване на инструментите;
в случаите, в които инструментите не са донесени и взети лично от клиента, изпращането им до сервиза и връщането им обратно е за сметка на клиента.

Вдъхнете нов живот на своите инструменти и запазете максималното им качество на работа за по-дълъг период от време.

Мнения