Заточване на клещи за впити нокти

Цена:
12,00 лв.
Описание

Детайли

Заточване на клещи за впити нокти

Инструментите се заточват при запазване на оригиналния ъгъл на остриетата.


Предаване на инструментите за заточване

Точиларски услуги                                         

инструментите, подлежащи на заточване, се предават в сервизния център на фирмата с адрес:
гр. София 1202, ул. Княз Борис І 155, моб.: +359 878 373 511
или в магазините на веригата;
инструментите могат да се предадат лично или да бъдат изпратени по куриер;
при всички инструменти, които не са предадени лично, а са изпратени по куриер, трябва да се посочи изрично:
дали инструментът се изпраща само за заточване или има и друг дефект, кратко описание на дефекта, точният адрес за обратно връщане на инструментите и телефон за връзка с клиента;
 услугата не се заплаща предварително, а след извършването й, при получаване на инструментите;
в случаите, в които инструментите не са донесени и взети лично от клиента, изпращането им до сервиза и връщането им обратно е за сметка на клиента.

Вдъхнете нов живот на своите инструменти и запазете максималното им качество на работа за по-дълъг период от време.

Мнения